Skip to main content

Produktudvikling

Mange virksomheder er startet med at producere ét bestemt produkt eller en bestemt produkttype.

Disse virksomheder udvikler sig løbende, hvor de fornyer deres produkter og produktporteføljer.

Men gennem mange års udvikling af produkterne, kan der dog opstå en risiko for, at udviklingen i højere grad drives af egne ønsker til produkternes egenskaber. Dermed mister du og virksomheden let fokus på brugernes behov og forventninger. Samtidig præges produktudviklingen af og til i højere grad af tidligere tiders beslutninger. Dermed baseres udviklingen på forudsætninger, som ikke længere er relevante eller gældende.

Hos Egenfeldt Innovation tilbyder vi derfor konsulentbistand til virksomheder i hele Danmark i forbindelse med it-produktudvikling. På den måde sikres du, at udviklingen af produkterne er i overensstemmelse med de nyeste teknologier og behov hos brugerne.

Skal vi hjælpe med din produktudvikling?

Vi tilbyder produktudvikling lige fra behovsanalyse, kravsspecifikationer, koncept- og idéudvikling, udvikling af nye teknologier, design, produktion og test af prototyper, samt udvikling af produktionsmetoder og fremstilling af produktionsudstyr.

Ved at lægge udviklingen af nye produktidéer ud til en ekstern konsulent, sikres du, at den normale drift og udvikling ikke påvirkes negativt ressourcemæssigt.

Samtidig sørges der for, at produktudviklingen ikke blot bliver en fortsættelse af den normale produktudvikling, der er i virksomheden, og dermed bare følger samme spor, der er baseret på traditioner og indgroede tankegange og vaner.

Kontakt os for at høre mere

Har du brug for inspiration og ideer til nye produkter?

Så ring til os på 42 75 45 45 eller send os en mail.

Hos Egenfeldt Innovation lægger vi vægt på, at vores kunder er glade og tilfredse med vores arbejde.

Derfor planlægges vores arbejde i forhold til dine behov og deadlines, samtidig med at der altid er en klar aftale i forhold til prisen på arbejdet.

Har du andre behov i forbindelse med din virksomheds produkter, så kan vi hos Egenfeldt Innovation også være behjælpelige med procesoptimering og projektledelse. På den måde sikres du, at din produktion foregår på den mest optimale måde.

Vi hjælper også med Patentering

Vores samarbejdspartnere

Skal vi arbejde sammen?

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.
Så kontakt os her for at få mere information om, hvad vi tilbyder.