Svend Egenfeldt

Egenfeldt Innovation er ejet og drevet af Svend Egenfeldt, som er Cand.polyt i Maskiningeniør, Energi & Konstruktion.

Svend startede på civilingeniørstudiet i 1988 og dimitterede i 1995.

Under studiet har Svend haft særligt fokus på menneske-maskin-interface og varmegenvinding samt på mulighederne for at udnytte Humid Air Turbines.

Foruden civilingeniørstudiet har Svend efterfølgende gennemført flere kurser i projektledelse og 3D konstruktion.

Efter afslutningen af civilingeniørstudiet har Svend arbejdet som ingeniør hos FORCE Technology.

Her har Svend beskæftiget sig med alt fra projektledelse til udvikling af udstyr og metoder til at foretage UT-undersøgelser af svejsninger i komplekse geometrier.

Derudover har Svend også beskæftiget sig med at udarbejde procedurer og dokumentation.

Efter 13 år hos FORCE Technology valgte Svend i 2010 at stifte Egenfeldt Innovation ApS.

Kontakt os for yderligere information

Hos Egenfeldt Innovation tilbyder vi konsulentbistand inden for en bred vifte af områder. Vi hjælper blandt andet i forbindelse med både koncept-, teknologi-, og produktudvikling.

Skal vi assistere dig i forbindelse med din virksomheds udviklingsprojekter?

Kontakt os

Svends baggrund

2010 – Egenfeldt Innovation ApS
1997 – 2010 FORCE Technology
1991 – 1996 Avis Biludlejning
1988 – 1995 DTU

Andre projekter

Sideløbende med, at Svend arbejdede for FORCE Technology, så har han udviklet control-by-wire-systemet med feedback.

Systemet kan bruges til at styre eksempelvis biler, fly og operationsrobotter.

Med systemet er der ingen mekanisk eller fysisk forbindelse mellem eksempelvis flyet og den, der styrer det, men føreren kan stadig føle belastningerne på flyet.

For at kommercialisere systemet har Svend sammen med Søren Laustrup startet selskabet Steer-by-Wire, som har patent på control-by-wire-systemet.

Hos Steer-by-Wire har vi i øjeblikket fokus på at udvikle prototyper af systemet til brug i biler.

Derudover arbejder vi på at klarlægge, hvordan systemet kan være med til at forbedre flysikkerheden.

Samtidig med at vi undersøger, hvilke muligheder der er i forhold til at forbedre operationsrobotternes funktionalitet.

Ring til os
Skriv til os

Vores samarbejdspartnere

  • logo-1
  • logo-2

Skal vi arbejde sammen?

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Så kontakt os her for at få mere information om, hvad vi tilbyder.

KONTAKT OS